Werkwijze

Na inventarisatie  van klachten en achtergrond in een of een aantal gesprek(-ken), volgt een voorstel voor behandeling, in de vorm van een behandelplan.

Er is een samenwerkingsverband met andere psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen en verschillende huisartsen in de vorm van overleg en structurele intervisie.

Alleen noodzakelijke Inhoudelijke informatie over de behandeling wordt met toestemming van de client met de huisarts uitgewisseld en bij melding van aanvang of afsluiting van een behandeling.

Bereikbaarheid

Voor ingeschreven cliënten zijn wij in principe tijdens kantoortijden bereikbaar telefonisch en per e-mail. 

Bij zeer dringende zaken buiten kantoortijden, die niet enkele uren kunnen wachten, moet de cliënt contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost voor het evt. inschakelen van crisisdienst van de Spoedeisende Psychiatrie.  

In geval van vakantie of langer durende afwezigheid wordt waarneming geregeld binnen onze praktijk en/of samenwerkingsverband. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling

klachten worden in eerste instantie met de behandelaar zelf besproken. 

Als dat voor u niet voldoende oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar de behandelaar.   

Voor Roberte Korthals Altes bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afd. zelfstandig gevestigd psychiaters NVvP Postbus 20062, 3502 LB Utrecht (link document NVvP).

Voor Esther Swart via de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Wettelijke plichten in informatieuitwisseling:

Op de nota voor de zorgverzekeraar staat de diagnose waarvoor u behandeld bent. Dit wordt vereist door een aantal ziektekostenverzekeraars. Hiertegen kunt u vooraf aan de behandeling schriftelijk bezwaar maken.