Wat bieden wij?

Een persoonlijk en flexibel aanbod van psychotherapie voor uiteenlopende klachten die het functioneren belemmeren. Veel voorkomende aanmeldingsredenen zijn: angststoornissen (paniek, dwang), depressie, somatoforme stoornissen (onbegrepen lichamelijke klachten, hypochondrie), eetstoornissen, traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast kan consultatie voor huisartsen en de basis GGZ worden gedaan.

Roberte Korthals Altes behandelt ook kinderen en jeugdigen en hun ouders.

Psychoanalytische Psychotherapie

In een wekelijks contact ontstaan betekenisvolle levensverhalen, waardoor er een afname is van zelfverwijt, ruimte komt voor acceptatie en passendere omgang met beladen situaties en relaties. Klachten en symptomen komen geleidelijk meer op de achtergrond en onderliggende existentiele angsten worden bevattelijker. Binnen de veiligheid van de therapeutische relatie kunnen patienten zich bewuster worden van de nuances van hun emotionele ervaringen, hiermee in contact komen, deze gaan verdragen en betekenissen geven en zich hierdoor vitaler en meer eigen voelen. 


Psychoanalyse

Is een hoogfrequente vorm van psychotherapie, waarbij de relatie een intensievere vorm krijgt. Binnen de therapeutische relatie ( de overdrachtsrelatie) ontwikkelen zich de impasses die ook in het dagelijks leven tot problemen leiden. Het onder woorden brengen van pijnlijke of storende gevoelens en uitwisseling van de onbewuste communicatie en interpretatie van de overdracht geeft ons emotioneel inzicht. Het is de internalisering van deze ervaring die tot verandering leidt.