Links

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Nederlandse Vereniging voor Kinder-en Jeugd Psychotherapie

Transference Focused Psychotherapie

Kwaliteitsstatuut Roberte Korthals Altes

Kwaliteitsstatuut Esther Swart

Praktijkreglement:

Voor informatie over wet en regelgeving (waaronder beroepscode, Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO, Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling verwijzen we naar de volgende links:
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo

Autoriteit persoonsgegevens
Wet BIG

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken zie: volgt na goedkeuring 3.0