Tarieven en vergoeding

De behandeling voor cliënten boven 18 jaar is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk voor ‘specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ)’en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM 5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De vergoeding is geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw zorgpolis. De behandeling wordt maandelijks afgerekend middels zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.

Tarieven en facturering 2024 Roberte Korthals Altes
Zilveren Kruis – Anders

Voor Zilveren Kruis (3311), Interpolis Zorgverzekering (3313) ,FBTO Zorgverzekering (3351) en De Friesland (3358) wordt de factuur maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed dwz. U betaalt alleen uw eigen risico.

In het geval u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, krijgt u maandelijks een rekening gebaseerd op de verrichtingen volgens NZA tarief. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Alleen wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u de kosten in de meeste gevallen volledig vergoed. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. In dat geval krijgt u gemiddeld 65 % van de kosten vergoed. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk lager. Zie voor een overzicht van vergoedingen de website van de contractvrije psycholoog. 

Tarieven en facturering Esther Swart

Ik heb geen contract met zorgverzekeraars. Omdat psychotherapie onder de basisverzekering valt, bent u hier wel voor verzekerd, maar de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Het is belangrijk dit goed na te gaan, ik zal dit ook aan het begin van de behandeling met u bespreken. 

U krijgt van mij maandelijks een rekening voor de afspraken (verrichtingen) en hanteer daarbij het NZA tarief. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij een ‘zuivere’ restitutiepolis krijgt u de kosten volledig vergoed. Bij een naturapolis of een beperkte restitutiepolis krijgt u een deel van de kosten vergoed, meestal is dat rond de 60 -70 procent. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk lager. Zie voor het vergoeding overzicht de website contractvrije psycholoog en de website van de NZA. 

Eigen risico
Afhankelijk van de regelgeving van de overheid zal uw verzekering een wettelijk vastgestelde eigen risico in rekening brengen.

Zelfbetalers
U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. De kosten zijn €110,00 per consult van 45 minuten. Dit tarief geldt ook als er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het Zorginstituut Nederland vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP).

Cliënten onder de 18 jaar en ouders

Per 2024 is er geen vergoeding meer voor behandeling van cliënten via de gemeente. De kosten zijn €110,00 per consult van 45 minuten en €145 per consult van 60 minuten. Deze kosten worden ook niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Afwezigheid:

Afwezigheid bij een afspraak kan niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar. De niet nagekomen afspraak wordt rechtstreeks aan u gedeclareerd en wordt in dit geval niet vergoed door de verzekeraar, tenzij met de behandelaar de afwezigheid van te voren is overeengekomen. Afzegging dient langer dan 24 uur van tevoren plaats te vinden. Als de afspraak niet langer tevoren kan worden afgemeld, wordt een bedrag van 70 € in rekening gebracht.